Beleid inzake persoonlijke gegevens voor Kalundborg Camping

1. Algemeen:

dit beleid inzake persoonlijke gegevens is van toepassing op Kalundborg Camping v / Dorte Svane en Jimmi Nielsen, Saltbækvej 88, 4400 Kalundborg. Het doel van het beleid is om te verduidelijken hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens.

2. Gegevensverantwoordelijke:

Kalundbnorg Camping (CVR nr. 37476056) is de gegevensverantwoordelijke. Onze contactgegevens zijn: Kalundborg Camping Saltbækvej 88, 4400 Kalundborg Att.: Jimmi Nielsen Mail: info@kcamping.dk

3. Hoe we uw persoonsgegevens verzamelen:

Uw gegevens worden verzameld in verband met uw verblijf op de camping. Wij verzamelen persoonsgegevens op de volgende manier: • Wanneer u ervoor kiest om een ​​van de diensten van de camping af te nemen en / of aan te vragen • Via tv-bewaking Het verzamelen van persoonsgegevens en de verwerking ervan zal te allen tijde plaatsvinden in overeenstemming met de huidige wetgeving. Tv-bewaking is opgezet als een veiligheidscreërende maatregel voor medewerkers en gasten. De monitoring is te vinden bij de ingang van het terrein en bij het servicegebied. De tv-bewaking bestaat uitsluitend uit live-opnamen die 20 dagen worden bewaard en vervolgens automatisch worden verwijderd.

4. Welke persoonlijke gegevens verzamelen we:

We verzamelen het volgende: • Naam, adres, telefoonnummer, nationaliteit en eventueel e-mailadres. • Daarnaast registreren we uw aankopen van de diensten van de camping om uw verblijf te regelen. • Voor buitenlandse gasten registreren wij ook het type en nummer van een paspoort of ander reisdocument U kunt er op eigen verzoek voor kiezen om de camping aanvullende informatie te verstrekken die volgens u van belang kan zijn voor uw verblijf. Dit kan bijvoorbeeld informatie zijn over een handicap of medische aandoening. Dit soort persoonsgegevens wordt niet geregistreerd of verwerkt. Naast het ontvangen van informatie van jezelf, zal de camping in sommige gevallen onze informatie aanvullen met gegevens die wij van derden hebben gekregen, zoals een groepsbeheerder of reisleider. In deze gevallen is de derde partij verplicht om de betrokken gasten te informeren over de voorwaarden van de camping. De derde partij is ook verantwoordelijk voor een mogelijke noodzakelijke verzameling van toestemmingsformulieren voor de registratie en verwerking van gevoelige persoonsgegevens.

5. Doel van het verzamelen:

Het verzamelen van uw persoonsgegevens is voor een of meer van de volgende doeleinden: • Voldoen aan wettelijke vereisten • Verwerking van uw reserveringen en aankoop van de campingdiensten • Contact met u opnemen voor en tijdens uw verblijf • Indiening van gewenste informatie over de campingdiensten Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend verzameld voor de bovengenoemde doeleinden. Uw persoonlijke gegevens zijn beperkt tot wat nodig is, zie het bovenstaande. We zullen uw toestemming vragen als uw gegevens voor andere doeleinden worden gebruikt.

6. De wettelijke basis voor de verwerking:

Als uitgangspunt is de verwerking van uw persoonsgegevens wettelijk verplicht op de camping. Dit is bijvoorbeeld het geval in verband met de gastregistratie bij het inchecken, waar in de wetgeving staat welke persoonsgegevens de camping moet registreren, zie het paspoortbesluit en het vreemdelingenbesluit. De camping is ook verplicht om de nationaliteit van gasten die overnachten aan Statistics Denmark door te geven. Bovendien worden uw persoonlijke gegevens geregistreerd en verwerkt om boekhoudkundige redenen in verband met uw aankopen van de diensten van de camping.

7. Met wie worden uw gegevens gedeeld:

Afgezien van de wettelijke vereisten voor het registreren van overnachtende gasten en accounts, worden uw persoonsgegevens niet gedeeld met derden.

8. Gegevensoverdracht:

uw gegevens worden niet overgedragen naar andere landen.

9. Opslag en verwijdering:

uw gegevens worden opgeslagen op een server binnen de EU / EER. Om gegevensverlies te voorkomen, maakt de camping regelmatig een back-up van onze datasets. Uw persoonlijke gegevens worden verwijderd wanneer alle doeleinden voor die registratie niet langer nodig zijn. Informatie over de contactpersoon voor facturatiegegevens wordt echter vijf jaar bewaard zodat de toepasselijke boekhoudwetgeving kan worden nageleefd. Wanneer de 5 jaar zijn verstreken, wordt de informatie verwijderd. U kunt op elk moment verzoeken om toegang tot of verwijdering van uw persoonlijke gegevens, op voorwaarde dat wettelijke vereisten dit niet illegaal maken.

10. Cookies:

er worden geen cookies gebruikt.

11. Uw rechten:

Op grond van de EU-verordening gegevensbescherming en de Deense gegevensbeschermingswet heeft u de volgende rechten: • U hebt het recht om op verzoek toegang te krijgen tot de persoonsgegevens die wij over u verwerken. • U heeft het recht om onjuiste persoonlijke informatie te laten corrigeren en bijwerken. • U heeft het recht om de persoonsgegevens die de camping niet hoeft te bewaren, te laten verwijderen. • U heeft het recht om uw toestemming, die de basis vormt voor de verwerking van uw persoonsgegevens, in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking, die was gebaseerd op toestemming vóór de intrekking hiervan. • U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens en in overeenstemming met de EU-verordening gegevensbescherming 2016/679 (AVG) kunt u verzoeken om uw persoonlijke gegevens te ontvangen, zodat deze gemakkelijk kunnen worden overgedragen aan u of een andere door u gekozen gegevensbeheerder. • U heeft het recht om een ​​klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens. Alle vragen hierover moeten naar het bovenstaande adres worden gestuurd. • U heeft ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.